حسام‌الدین آشنا در نشست بررسی نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره اعتراضات دی‌ماه ۹۶ با تاکید بر اینکه در صورت ادامه وضع موجود احتمالا همه بازنده خواهند بود، اظهار کرد:‌بیش‌از۶۰ درصد جامعه ایرانی هنوز به اصلاح پذیر بودن شرایط کشور اعتقاد دارند، اما از سوی دیگر ۳۱ درصد این اعتقاد خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکان‌پذیر می‌دانند. آشنا همچنین اظهار کرد: براساس نتایج نظرسنجی ۵/ ۳۷ درصد از مردم فکر می‌کنند که اعتراضات ادامه خواهد یافت و این به معنی کاهش امنیت روانی مردم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود. وی با اشاره به نتایج حاصل از نظرسنجی‌های انجام شده درباره اتفاقات دی‌ماه ۹۶ اظهار کرد: باید باور کنیم که این اعتراضات یک هشدار جدی برای تصمیم‌گیران بود؛ معلوم نیست که چه تعداد از این هشدارهای جدی دیگر خواهیم داشت، اما آنچه معلوم است این است که اگر این هشدارها را جدی نگیریم با فاجعه مواجه خواهیم شد.