اما اینکه بالای چه سطحی از درآمد حذف شوند مشخص نشده است. یک بار گفته بودند حدود۳۰میلون نفر حذف شوند و بعد از آن اعلام کردند حدود ۱۵میلیون نفر حذف شوند به همین دلیل بایدمنتظر باشیم ببینم چه قانونی در مجلس تصویب می‌شود.میدری بیان کرد: ما منتظر تعیین تکلیف تبصره ۱۴ لایحه بودجه هستیم. اگر۱۵میلیون نفر حذف شوند به ازای هر یک میلیون نفر۵۰۰میلیارد تومان پول پس انداز می‌شود که ۱۵ میلیون نفر حدود ۷هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان می‌شود. در این صورت می‌توانیم یارانه ۸۰۰ هزار خانواده تحت پوشش را افزایش دهیم. اما در حال حاضر برای سال ۹۷ تمام تصمیمات را منوط به اینکه کرده‌ایم که مجلس چه تصمیمی درباره تبصره ۱۴ لایحه بودجه می‌گیرد. در کمیسیون تلفیق هنگام بحث و بررسی درباره حذف هم از وزارت کار و هم از سازمان برنامه و بودجه نمایندگانی حضور داشتند.