ابوالفضل سروش، نماینده مردم شمیرانات، ری، پردیس و اسلامشهر در مجلس در کانال اطلاع‌رسانی‌خود نوشت: «کمیسیون تلفیق، عوارض و مالیات خوبی را بر نرخ سیگار داخلی و وارداتی وضع کرده بود ولی مجلس رای نداد. البته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان تلاش کردند این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن رای بیاورد ولی موفق نبودند. بنابراین برای تعدیل یا حذف به کمیسیون تلفیق عودت داده شد.» او ادامه داد: «به یکی از نمایندگان گفتم چرا به این تبصره رای ندادی، گفت: یک بی بضاعت سیگاری خواست سیگار بکشد چرا ما گران کنیم؟ گفتم عجب استدلالی!» در این تبصره قرار بود درآمد ناشی از عوارض و مالیات از هر نخ سیگار صرف مبارزه با مواد دخانی شود که با موافقت نمایندگان مواجه نشد.