وی اهمیت ویژه تمدن ایران را در تاثیرپذیری حوزه تمدنی خاورمیانه و آسیای صغیر از یک طرف و هند و حتی چین از سوی دیگر می‌دانست. وی پاسارگاد و مجموعه تخت‌جمشید را یکی از نادرترین میراث‌های تمدنی بشر می‌دانست. درخصوص برنامه‌های آینده همکاری بین موزه ایران و موزه بریتانیا صحبت و قرار شد موارد این همکاری‌ها در قالب همکاری‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شوند.  بعد از ملاقات، فرصت مناسبی پیش آمد که از بخش ایران در موزه بریتانیا که از جمله نگهدارنده منشور کوروش است، بازدید کنیم. منشور کوروش که در جریان فتح بابل توسط کوروش در همان شهر بنا نهاده شد، متعلق به بیش از ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بوده و بازگرداندن صلح و ثبات به سرزمین بابل توسط کوروش را روایت می‌کند. منشور کوروش سمبل صلح دوستی و اعتقاد ایرانیان به روابط مسالمت‌آمیز با دیگر ملت‌ها و همچنین نوع دوستی و فداکاری آنها در راه کمک به دیگر ملت‌ها است. روایت آزاد ساختن بابل از یوغ سلطه دیگران و اعطای آزادی به مردم برای عمل به اعتقادات دینی خود از سوی کوروش، در کتاب مقدس نیز به صراحت مورد تکریم قرار گرفته است.