با این حال، به منظور تنویر افکار عمومی، مطالب زیر به آگاهی می‌رسد: «در گزارش جریده مذکور، ادعا شده است که دری‌اصفهانی بند ۱۶ برجام را به دستور طرف آمریکایی در متن توافق‌نامه گنجانده است. این بند حاوی تعهدات ایران در قبال FATF است. در این خصوص لازم به ذکر است که نه‌تنها در هیچ‌جای برجام اشاره‌ای به FATF، نه به‌طور صریح و نه به‌طور ضمنی نشده است، بلکه بند مورد اشاره در گزارش آن روزنامه مربوط به «تجهیزات انفجاری هسته‌ای» و تعهد ایران به عدم فعالیت در رابطه با چنین تجهیزاتی است. مشخص نیست که نویسنده مطلب، چگونه توانسته این بند را به FATF ارتباط دهد. همین نکته نشان می‌دهد که گزارش روزنامه یادشده تا چه حد بی‌پایه و اساس و داستان‌سرایی ناشیانه بدون حتی یک‌بار خواندن متن برجام و بند مورد اشاره است.»

در این بیانیه تاکید شده است: «سایر مسائل مورد اشاره در گزارش مزبور، درخصوص بانک مرکزی، جلسات دولت، تصمیم‌گیری درخصوص معاهدات و... نیز به همین ترتیب فاقد هرگونه مستندی است. هرچند با توجه به اینکه مطالب مزبور از اساس کذب و نادرست هستند، نیازی به پاسخگویی به جزئیات ادعاهای واهی مزبور وجود ندارد؛ اما به منظور تنویر افکار عمومی و پرهیز از ایجاد شبهه در اذهان مردم، لازم است مجددا بر کذب بودن محتوای گزارش مزبور و اطلاعات ساختگی آن تاکید شود.»