به گزارش واحد آموزش «دنیای‌اقتصاد» در حال حاضر سوئیفت اصلی‌ترین ابزار تبادل مالی و بانکی بین‌المللی تبدیل شده و کلیه موسسات مالی و بانک‌ها درخصوص حوالجات ارزی، اعتبارات و بروات اسنادی، وصولی‌ها، پرداخت‌های بین بانکی و ارائه صورتحساب از این وسیله ارتباطی سریع بهره مند شده‌اند. انجمن جهانی سوئیفت برای هر عملیات مالی، فرم پیام مشخصی را ارائه کرده که باید از آن استفاده شود و در صورت استفاده غلط از پیام‌های سوئیفت، علاوه‌بر بروز زحمت برای دریافت‌کننده پیام و مطالعه کامل برای دریافت نظر فرستنده، باعث طولانی شدن مکاتبات و ایرادات بعدی شده و آثار و پیامدهای حقوقی و مالی به‌دنبال خواهد داشت.در این دوره سعی شده تا کلیه پیام‌های پر کاربرد حوزه تجارت خارجی بررسی و تشریح شود و علاوه‌بر موارد کاربرد هر پیام، نحوه تکمیل فیلدهای هر پیام مشخص و مواردی که باعث بروز خطا و اشتباه هنگام مخابره پیام‌ها می‌شود، درج و راهکار صحیح نیز ارائه شود.علاقه‌مندان و متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند با واحد آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با شماره‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس بگیرند یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت واحد آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.