از این‌رو لازم است احزاب آسیایی و شرکت‌کنندگان در این کنفرانس به این امر مهم توجه داشته باشند. او تاکید کرد: دولت ایران با هدف ایجاد اعتماد وارد مذاکرات برای رفع بحران ساختگی هسته‌ای شد و در جهت کاستن از بی‌اعتمادی توافقی برد ـ برد را پیش برد، توافقی که در چارچوب روابط دیپلماتیک در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است و شاید بتوان گفت تنها نکته مثبت در دهه‌های گذشته در غرب آسیا این توافق بود.  او تاکید کرد: در دو سال گذشته که از اجرای برجام می‌گذرد، ایران به تعهداتش پایبند بوده و این مساله ۹ بار توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چهار بار توسط دبیرکل سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت. عراقچی گفت: توافق هسته‌ای به بحران غیرضروری ۱۴ ساله خاتمه داد و خطر یک تقابل نظامی دیگر در منطقه بی‌ثبات خاورمیانه با عوارض گسترده برای بسیاری دیگر از مناطق را برطرف کرد. او با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا تصریح کرد: دولت آمریکا با نابودی برجام به ایجاد بحرانی جدید در منطقه و تشدید سایر بحران‌های جاری کمک خواهد کرد.