او گفت: کمیته یا کارگروهی برای تعیین طرح‌های اولویت‌دار تشکیل شود و طرح‌ها و پروژه‌هایی را که قابلیت و صلاحیت استفاده از منابع مالی خارجی دارند، مشخص کنند.  جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و معاون هماهنگی و نظارت خود خواست دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای برای نحوه استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح‌های اولویت‌دار تهیه شود.او با یادآوری اینکه پروژه‌های مهم با استفاده از ۱۷ میلیارد دلار فاینانس از طریق چین در کشور در حال اجرا است، افزود: علاوه بر این، در حدود ۳۰ میلیارد دلار دیگر موافقت‌نامه استفاده از منابع مالی خارجی از طریق چین و برخی کشورهای اروپایی به امضا رسیده که از این میزان، تا کنون ۱۲ میلیارد دلار نهایی شده و به زودی وارد مرحله اجرا و گشایش ال‌سی خواهد شد که این دستاوردها بخشی از دستاوردهای برجام است.