جمشید فروزش‌ درخصوص میزان تولید کارخانه‌های زیرمجموعه این شورا گفت: ما هم اکنون در حد نیاز بازار در حال تولید هستیم اما چیزی که مشخص است رکود نیز روی کار ما تاثیر گذاشته است. دبیر شورای تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی ادامه داد: در مصرف داخل رشدی نداشته‌ایم و می‌توان گفت با کاهش مصرف ناشی از صرفه‌جویی که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است روبه‌رو شدیم از طرف دیگر نیز با رشد کم جمعیت آن طور که باید میزان مصرف افزایش نیافته است. ما در نامه‌ای که به معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص مشکلات خود نوشتیم این موارد را بیان کردیم و هشدار دادیم که کاهش مصرف شوینده و مواد بهداشتی باعث افزایش مصرف دارو خواهد شد.جمشید فروزش درباره افزایش قیمت ارز و تاثیر آن در این صنعت گفت: این افزایش به نفع صادرکنندگان مواد داخلی است البته برای ما نیز انگیزه بیشتری ایجاد می‌کند زیرا ۴۰ درصد مواد اولیه ما وارداتی و بقیه از داخل تامین می‌شود اما باید این واقعیت را در نظر داشت که در بازار داخلی وضعیت بدتر خواهد شد زیرا افزایش قیمت باعث کاهش فروش در داخل خواهد شد.