سیدحسین نقوی حسینی افزود: دایره بررسی این تحقیق و تفحص تنها مدیران ارشد را شامل می‌شود؛ بنابراین در این گزارش به موضوع دو تابعیتی سایر ایرانیان پرداخته نشده است.او افزود: پیوست گزارش تحقیق و تفحص مذکور اسامی بیش از صد نفر از مدیران ارشد دارای دو تابعیت یا اقامت یا گرین‌کارت را شامل می‌شود.وی ادامه داد: اسامی مدیران ارشد دوتابعیتی به درخواست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه گذشته قرائت شد، اما این اسامی رسانه‌ای نخواهد شد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیران ارشد دارای دو تابعیت، اقامت و گرین‌کارت از اغلب دستگاه‌های دولتی و غیردولتی هستند.

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

همچنین به گزارش «ایسنا» سیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس خبر داد.