اسحاق جهانگیری افزود: طرح ۵/ ۱ میلیارد دلاری که از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و مناطق محروم کشور اختصاص داده شده و زمینه استفاده از رانت در این طرح وجود دارد، لازم است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط ضمن مراقبت کافی، با حساسیت فراوان نحوه اجرای طرح را رصد کنند. او با تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن به روند بررسی و تصویب طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات تاکید کرد: روند بررسی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات باید با حداکثر سرعت و در عین حال سنجیده و بادقت انجام شود و به‌خصوص در مواردی که واحدهای تولیدی متقاضی سرمایه در گردش برای طرح‌های کوچک و روستایی هستند، نباید زمان زیادی صرف بررسی و تصویب شود. جهانگیری از استانداران سراسر کشور خواست با جدیت هر چه بیشتر پای اجرای طرح اشتغال روستایی بایستند.