علی بیت‌اللهی، زلزله‌شناس و رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه این زمین‌لرزه در فاصله حدود ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران اتفاق افتاده است، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: سحرگاه دیروز سه زمین‌لرزه خفیف با بزرگای ۲/ ۳، ۳/ ۱ و ۹/ ۱ در منطقه‌ای که زمین‌لرزه ۳/ ۴ ریشتری عصر دیروز در آن به وقوع پیوست، روی داده است. به گفته وی، این زلزله ناشی از تحرک گسل رودهن واقع در شمال شرق تهران است؛ به عبارت دیگر این زمین‌لرزه در امتداد گسل رودهن و منتها الیه گسل مشاء اتفاق افتاده است که به لحاظ زمین‌شناسی منطقه‌ای بسیار حساس از نظر توان لرزه‌زایی است. اندکی بعد از تلاقی گسل شمال تهران با گسل مشاء، این گسل به سمت فیروزکوه امتداد پیدا می‌کند که قطعاتی از آن با عنوان گسل رودهن شناخته می‌شود و به نظر می‌رسد که زمین‌لرزه عصر دیروز از تحرک همین گسل ناشی شده است.

بیت‌اللهی ادامه داد: این منطقه به لحاظ لرزه‌خیزی برای تهران بسیار مهم است؛ چرا که در مکان تلاقی گسل شمال تهران و گسل مشاء یک گره تکتونیکی وجود دارد که توان لرزه‌زایی بالایی دارد. این درحالی است که زمین‌لرزه ۳/ ۴ ریشتر نیز به لحاظ بزرگا و همچنین منطقه‌ای که در آن روی داده است زلزله قابل توجهی است. به گزارش «دنیای اقتصاد» علی بیت‌اللهی در زمان تنظیم این خبر در ساعت ۶ عصر دیروز اعلام کرد: فعلا نمی‌توان اظهارنظر دقیقی مبنی بر اینکه زمین‌لرزه ۳/ ۴ ریشتری زلزله اصلی بوده یا پیش‌لرزه مطرح کرد اما این احتمال وجود دارد که این زمین لرزه، پیش‌لرزه باشد و در چنین مواقعی در بازه زمانی حدود ۱۰ ساعت آینده مشخص می‌شود که زلزله اصلی بوده یا پیش‌لرزه، هر چند در برخی مواقع نادر زلزله اصلی چند روز بعد از وقوع پیش‌لرزه‌ها اتفاق می‌افتد.

در این منطقه پیش از این نیز زمین‌لرزه‌های مختلفی روی داده است؛ روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، زمین لرزه‌ای با بزرگای ۴ ریشتر در محل تلاقی گسل مشاء با گسل فیروزکوه در جنوب البرز مرکزی و در استان تهران رخ داد. این پهنه منطقه ای لرزه خیز است و در سال‌‌های اخیر توالی‌‌های لرزه‌ای با وقوع زمین لرزه‌‌های کوچک تا متوسط در همین پهنه رخ داده است. ۶ زلزله با بزرگای بین ۹/ ۱ تا ۴/ ۲ از ۱۴ تا ۱۵ خرداد ۹۵ در همین ناحیه غربی فیروزکوه در منطقه تلاقی مهم ساختاری در جنوب البرز رخ داد. این منطقه، محل تغییر روند گسل مشاء (شمال غرب- جنوب شرق) به پهنه گسل فیروزکوه (شمال شرق- جنوب غرب) در حدود ۲۵ کیلومتری جنوب غربی فیروز‌کوه و ۱۰۰ کیلومتری شمال سمنان همان پهنه‌ای است که زلزله‌ای با بزرگای ۶/ ۴ در ساعت ۲۲ و ۶ دقیقه روز سه‌شنبه، ۳ شهریور سال ۹۴ در آن رخ داده است. در زلزله سال ۹۴ این منطقه به دلیل آنکه در حدود ۱۰۰ کیلومتری شرق تهران رخ داده بود، در تهران به ویژه برای بخشی از مردم که در طبقه دوم به بالای ساختمان‌ها ساکن بودند، حس شد؛ ولی اثری بر گسل‌‌های تهران به‌طور مستقیم نداشت. زلزله‌شناسان معتقدند این ناحیه از دید خطر زمین لرزه، توان لرزه‌زایی برای زلزله شدیدی با بزرگای بیش از ۶ را دارد.