به گزارش «شادا»، حسین میرشجائیان در افتتاح «سامانه دادور» که صبح شنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، با اشاره به اینکه این سامانه درخصوص حقوق مردم در رسانه راه‌اندازی می‌شود، گفت: مجموعه دولت یازدهم و دوازدهم بهبود محیط کسب و کار را مورد توجه قرار داده است، تورم بالای ۳۰ درصد در گذشته از عواملی بود که باعث شد اقدامات دولت با مشکل مواجه شود.میرشجائیان، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای صدور یک مجوز، پایش عملکرد و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی اطلاعات مرتبط با مجوزها و قوانین و مقررات مرتبط با آن، ارتباط مستقیم با متقاضیان مجوزها از طریق مرکز تماس فوریت‌های کسب و کار و مدیریت دریافت و پاسخ به شکایت را از اهداف تشکیل این ‌سامانه برشمرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف از اجرای اقدامات یادشده را بهبود فضای کسب و کار در اجرای اسناد بالادستی، همچنین مساعدت به حل موانع و مشکلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دانست و گفت: در نیمه دوم سال ۹۳ بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ مجوز سیستم که بروکراسی ما را شکل می‌دهد، شناسایی شد که ۹۹ درصد این مجوزها بر اساس قانون بوده است. وی با بیان اینکه زمانی که روند صدور مجوزها در دستگاه‌های اجرایی به طول می‌انجامید، هر ارگانی این امر را بر گردن دیگری می‌انداخت، تصریح کرد: نقشه ملی استعلام‌های مجوز کشور به این منظور و به موجب رفع مشکلات یاد شده، طراحی شد.