به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی منصوری با اشاره به اینکه تا‌مین مالی جمعی، بیشتر برای شرکت‌های نوپا استفاده می‌شود، افزود: این روش تا‌مین مالی در حوزه‌های کارآفرینی اجتماعی هم استفاده می‌شود از جمله اینکه خیّران می‌توانند از آن برای حمایت از تحصیل کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده کنند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد امکان استفاده از تا‌مین مالی جمعی را به‌گونه‌ای که مردم تا‌مین‌کننده سرمایه برای شرکت‌های نوپا باشند از اهداف دیگر این طرح برشمرد و اضافه کرد: برای قاعده‌مند کردن این طرح، قاعده این کار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت می‌شود و معمولا مجوزهای مربوطه هم ازسوی این سازمان ارائه می‌شود. منصوری با ابراز اینکه «چهار نوع تا‌مین مالی جمعی داریم»، افزود: نوع نخست «اهدا» است که برمبنای آن مردم منفعت خاصی را دنبال نمی‌کنند و هدیه و هبه می‌کنند. نوع دوم «پاداش» است و نوع بعدی «وام» یا «قرض» است که بنا بر نظر بانک مرکزی از آن استفاده نکردیم. وی ادامه داد: نوع چهارم، «مشارکت» است که بر اساس آن مردم در آن مشارکت می‌کنند و زمانی که طرح به نتیجه می‌رسد در منافع آن به‌نسبت آورده خود می‌توانند شریک شوند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این دستورالعمل در مدت دو هفته آینده در شورای عالی بورس به تصویب می‌رسد و رسما ابلاغ می‌شود، گفت: مردم برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت می‌توانند از طریق نهادهای مالی و عاملان که مورد تا‌یید سازمان بورس هستند، اقدام کنند. منصوری افزود: عاملان وبگاهی را معرفی می‌کنند که متقاضیان استفاده از منابع تا‌مین مالی اجتماعی می‌توانند طرح خود را ارائه و مشارکت کنند. وی افزود: اطلاعات این طرح‌ها و ایده‌ها در سایت‌های مربوط به‌اندازه کافی قرار داده می‌شود و مردم می‌توانند بررسی، انتخاب و سپس مشارکت کنند. منصوری اضافه کرد: کوشش ما این است که امکان مشارکت با منابع مالی محدود در طرح‌های بزرگ و نوآورانه برای مردم فراهم شود.وی با بیان اینکه حدود سه سال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های دیگر ‌روی این طرح، کار شده است، گفت: هدف اصلی، کمک به کارآفرینان و نوآوران در مراحل ابتدایی کار آن‌هاست. منصوری ادامه داد: فقط در حوزه استا‌رت‌آ‌پی در یک سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار استا‌رت‌آ‌پ در کشور داشتیم که اگر بخشی از اینها به نتیجه برسد و مشمول حمایت از طریق تا‌مین مالی جمعی شود و به‌ازای هر کدام، حداقل ۲ شغل ایجاد کنیم به رقم قابل توجهی می‌رسد.