سیدمحمود علوی روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران‌کل قدیم و جدید اطلاعات استان خراسان‌جنوبی در بیرجند، با اشاره به تفاوت اقدامات اطلاعاتی با فعالیت‌های پلیسی و رسانه‌ای گفت: در کار حرفه‌ای باید هزینه‌های نظام را کاهش داد و با اقدامات پیشگیرانه نیاز به دستگیری‌ها را به حداقل رساند. علوی حفظ استقلال و پرهیز از گرفتن رنگ و بوی  جریان‌های سیاسی در اقدامات اطلاعاتی را امری ضروری دانست و افزود: عدم‌گرایش به جریان سیاسی به معنای نفی آنها نیست؛ بلکه باید در چارچوب‌های نظام عمل شود و در برابر دشمنان بایستیم. همچنین به گزارش «ایسنا» وزیر اطلاعات همچنین در نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی در بیرجند گفت: دشمنان درصدد فعال کردن گسل‌های اجتماعی در جامعه ما هستند و باید عوامل نارضایتی‌ها را به‌عنوان آسیب اجتماعی واکاوی کنیم تا به تهدید بالقوه منجر نشود. او بر کنار گذاشتن هر گونه اقدامات و اعمال وحدت شکن در کشور تاکید و اظهار کرد: باید برای التیام زخم‌ها گام برداریم و نارضایتی‌ها را برطرف کنیم.