در نتیجه این ابهام پدید می‌آید که در صورتی که این مبالغ ازسوی آن مشمولان برداشت نشود چه تصمیمی برای آن اخذ خواهد شد، آیا این مبالغ به حساب خزانه دولت می‌رود؟ علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی در این مورد می‌گوید که این مبالغ به خزانه باز نمی‌گردد و متعلق به مشمولان است ولی اینکه چگونه در مورد آن مبالغ حکم شود در آینده تصمیم‌گیری می‌شود چرا که علم به این نداریم که چقدر از این افراد عالمانه و عامدانه سراغ سود سهام عدالت خود نمی‌آیند.به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، بعد از توزیع سود سال ۱۳۹۵ می‌توان در مورد سود آن عده خاموش تصمیم‌گیری کرد، البته سازمان خصوصی‌سازی در این مورد نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند و تنها می‌تواند پیشنهاد دهد و تصمیم‌گیری در این مورد با مراجع قانونی است.علاوه بر این عده‌ای به همان ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی قناعت کردند و پولی واریز نکردند که ارزش سهام خود را تا یک میلیون تومان برسانند. عده‌ای معتقدند این افراد اطمینان لازم را از بابت پرداخت سهام عدالت نداشتند یا آن را اقتصادی نمی‌دانستند و عده‌ای هم آنقدر کم‌درآمد بودند که نمی‌توانستند حساب خود را تا یک میلیون تومان افزایش دهند.