مرعشی در بخش دیگری از سخنانش گفت: آقای هاشمی به جد با برخی از رفتارها موافق نبود. مثلا در ارتباط با تسخیر سفارت آمریکا ایشان نظر مثبتی نداشتند، اما چون مردم این کار را انجام دادند طرف آنان قرار گرفت، اما معتقد بود با گذشت زمان مردم متوجه این کار خود می‌شوند. او افزود: حاج آقا همیشه برای مسائل ایران پیشرو بود. آن زمان نامه‌ای به امام نوشتند مبنی‌بر اینکه شما باید تا هستیدتکلیف چندین مساله ازجمله جنگ، شورای نگهبان و روابط ایران و آمریکا را مشخص کنید. ما نمی‌توانیم برای آنها کاری انجام دهیم. او همچنین در مورد شایعه خالی بودن تابوت آیت‌الله هاشمی در مراسم تشییع پیکرش گفت: چنین چیزی را تایید نمی‌کنم. این حرف شایعه‌ای بیش نیست.