با این همه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در جلسه روز گذشته بررسی بخش‌های درآمدی باقیمانده از تبصره ۵ را ادامه داده و آنها را به تصویب رساندند؛ تبصره‌ای که به مجوز انتشار انواع اوراق برای جبران کسری بودجه دولت می‌پردازد. از سوی دیگر، موضوع منابع عمومی دولت اعم از درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به صورت کلی روز گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. براساس آنچه دولت در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد داده است، درآمدهای دولت از محل مالیات ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. درآمدهای مالیاتی دولت براساس آنچه در بودجه سال گذشته مصوب شد رقمی حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی شد دولت در سال ۹۶ بتواند این میزان درآمد مالیاتی داشته باشد. با این حال گزارش‌های عملکرد نشان می‌دهد دولت در ۹ ماه سال ۹۶، معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته است. در قانون برنامه ششم بر کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید شده است.

به هر روی در لایحه بودجه سال ۹۷، پیش‌بینی شده است که دولت از محل منابع مالیاتی درآمدی حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان داشته باشد؛ درآمدی که ازجمله ارقام بزرگ آن می‌توان به ۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده، ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی دولتی، ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بر حقوق، ۲۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها و ۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر مشاغل اشاره کرد. توجه به این نکته ضروری است که براساس آنچه در لایحه دولت آمده عوارض خروج از کشور در میان ارقام بزرگ مالیاتی این لایحه به شمار نمی‌آید. دولت برای این بخش از درآمدهای مالیاتی خود رقم یک هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است. با این حال سقف در نظر گرفته شده برای عوارض خروج از کشور رشدی برابر ۲۴۴درصد نسبت به سال گذشته داشته و این موضوع در مجلس مورد مناقشه است.نمایندگان به دنبال تغییر در این بند پیشنهادی هستند.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

همچنین دولت در لایحه بودجه ۹۷، در بخش درآمد دارایی‌های سرمایه‌ای، پیش‌بینی کرده است که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند. با این حال براساس قانون بودجه سال ۹۶، درآمدهای دولت از  محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال دولت بتواند ۸۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. به طور کلی درآمد دولت از مالیات واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در دو بخش تعریف می‌شود؛ فروش دارایی‌های سرمایه‌ای همچون نفت خام و دیگری واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی). بر مبنای لایحه بودجه ۹۷، درآمد ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی از محل دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است از محل واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) پیش‌بینی شده است. در این میان، عمده فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به فروش نفت خام اختصاص می‌یابد؛ به این معنا که درآمدی حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان از فروش نفت خام به دست می‌آید؛ موضوعی که می‌تواند میزان اتکا و وابستگی بودجه ۹۷ به نفت را مشخص کند.

میزان  انتشار اوراق

دولت در بخش سوم درآمدی خود در لایحه بودجه، ۶۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی کرده است. درآمدی که بخش بزرگ آن، حاصل از فروش انواع اوراق است؛ موضوعی که بیش از همه در تبصره ۵ بودجه ۹۷ به آن اشاره شده است. براساس آنچه در لایحه دولت آمده، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال آینده از محل انتشار انواع اوراق اسلامی ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. همچنین از  فروش اسناد خزانه اسلامی درآمدی حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود دولت ۲۱ هزار میلیارد تومان نیز از منابع صندوق توسعه ملی به صورت بدون بازگشت، برداشت کند. تصویب این بخش از بودجه به جلسه امروز موکول شده است.بر مبنای لایحه بودجه ۹۷ میزان منابع عمومی دولت ۳۶۸هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

 

نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷