او با بیان اینکه فیلتر، سانسور و پالایش گسترده در فضای مجازی ما وجود ندارد، افزود: بسیاری از کانال های تلگرامی شدیدا علیه نظام و مسوولان عمل می کنند؛ اما برخوردی با آنان صورت نمی گیرد. بنابراین از رسانه ها می خواهیم کارآمد باشند؛ زیرا برخی از اخبار اثربخش نیست و دردی از مردم دوا نمی کند. خبرنگاران باید کاری را انجام دهند که جامعه به آن نیاز دارد و باید مساله یاب باشند، نه مساله‌ساز. همچنین به گزارش انتخاب، ضرغامی افزود: برخی این‌چنین تبلیغات می‌کنند که از پیام‌رسان‌های داخلی، همه حرف‌ها و گفته‌ها رصد می‌شود؛ اما این‌طور نیست، اصلا این کار صورت نمی‌گیرد؛ مگر همه تلفن‌ها شنود یا پیامک‌ها کنترل می‌شود؟