برای این منظور تاکنون مددجویان کمیته امام، مددجویان سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، افراد ساکن در دهستان‌های با ضریب ۶ و ۷ و ۸ و ۹، بیماران خاص، عشایر، بازنشستگان، ایثارگران و سایر گروه‌های نیازمند (شامل کارگران ساختمانی، قالیبافان، صیادان، خادمان مساجد، باربران و...) فارغ از میزان درآمدهایشان، مشمول دریافت یارانه نقدی شناخته شده‌اند.

طبق این پیشنهاد اولا شناسایی گروه‌های مستحق دریافت یارانه نقدی تکمیل نشده است و بانک‌های اطلاعاتی در اختیار دولت موظف به تکمیل اطلاعات و تدقیق آنها در سال ۱۳۹۷ خواهند بود. ثانیا سایر افراد که نهایتا در زمره گروه‌های مشمول دریافت یارانه نقدی قرار نمی‌گیرند، حق اعتراض و اثبات نیازمند بودن خود را خواهند داشت.

نکته اساسی این است که تحت این برنامه تنها یارانه نقدی افرادی که مستحق دریافت یارانه نقدی شناسایی نشده و در فرآیند راستی‌آزمایی نیز مشخص شود که شرایط دریافت یارانه نقدی را ندارند، حذف خواهد شد.همچنین منابع حاصل از حذف یارانه نقدی این افراد صرف افزایش مستمری پرداختی و برقرار شدن مستمری جدید برای نیازمندانی خواهد شد که تاکنون هیچ مستمری از نهادهای حمایتی کشور دریافت نمی‌کردند. در شرایط کنونی میانگین پرداختی مستمری به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور حدود ۳۵۰ هزار تومان در ماه است. دولت می‌خواهد در گام نخست از محل منابع حاصل از حذف یارانه‌بگیران متمکن خانوارهایی را که زیر این خط مستمری درآمد دارند تحت پوشش قرار دهد و مابه‌التفاوت کسری درآمد آنها را تا سقف مستمری دریافتی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی جبران کند.دولت براساس اطلاعات بودجه خانوارهای شهری و روستایی کشور مرکز آمار ایران، برآورد کرده است که ۷۰۰ هزار خانوار می‌توانند متقاضی دریافت این مابه‌التفاوت باشند.