دشمن که سیلی خورده، هیبتش شکسته شده و آبرویش رفته است؛ قصد انتقام گرفتن از نظام اسلامی ایران را دارد. حتی دشمنان جهت ضربه زدن، هزار فکر برای فرداهای جمهوری اسلامی یعنی برای ۱۰، ۲۰ و حتی ۵۰ سال بعد دارند. حتما دارند فکر می‌کنند که برای بعد از رهبری چه کار باید بکنند. عضو فقهای شورای نگهبان در توضیح اینکه در فتنه‌ ۸۸ چه ضربه‌ هولناکی به کشور وارد شده است، گفت: هشت ماه سال ۸۸ چه مصائبی بر سر نظام آمد. ضربه‌ای که در سال ۸۸ به‌واسطه سران فتنه که خدا از سر تقصیرات‌شان نگذرد که نمی‌گذرد به کشور وارد شد، از زمان جنگ هم بدتر بود.