به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه مطرح شد که این فرد در دفتر کارش حاضر شده است آیا صحت دارد یا خیر، گفت: ما در عین حال که با مفاسد و جرائم اقتصادی مبارزه می‌کنیم از امنیت سرمایه‌گذاری نیز حمایت می‌کنیم، نباید مبارزه با فساد موجب تعطیلی مراکز کارآفرینی و کارخانه‌ها شود. نباید مبارزه را طوری پیش ببریم که تمام مراکز اقتصادی و تولیدی تعطیل شود. جعفری دولت‌آبادی افزود: هر جایی احساس کنیم که حضور متهم در صحنه فعالیت اقتصادی می‌تواند موثر باشد اجازه قضایی می‌دهیم، این در حالی است که قانون هم طبق ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری این اجازه را به ما داده است و این امر هیچ گونه مغایرت قانونی ندارد. دادستان تهران تصریح کرد: ما می‌گوییم مبارزه با فساد اقتصادی، مغایرتی با حمایت از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری ندارد و این امر به منزله حمایت از متهم نیست؛ بنابراین در مواردی که احساس کنیم حضور متهم برای ادامه فعالیت اقتصادی ضرورت دارد و از طرفی این حضور مستلزم نقض مبارزه با جرائم اقتصادی نیست، اجازه می‌دهیم متهم در عین حال که در اختیار ضابطین زندان است، کارهایش تعطیل نشود.

دستگیری ۷۰۰ راننده مست

همچنین به گزارش «ایرنا» دادستان تهران شرب خمر را ناقض ارزش‌های مبتنی‌بر عفاف دانست و با اشاره به دستگیری ۷۰۰ راننده مست در طرح برگزار شده توسط پلیس و دادسرای ارشاد در یک ماه اخیر افزود: این آمار نشان‌دهنده یک آسیب اجتماعی است؛ چراکه راننده مست همزمان دو جرم مرتکب شده است؛ نخست شرب خمر و دوم رانندگی در حال مستی.