عده‌ای هم ماموریت دارند دستگاه‌های منصوب رهبری را بکوبند. وی تاکید کرد: شما ببینید رسانه‌های بیگانه چقدر دستگاه‌های منصوب رهبری را می‌کوبند و انواع واقسام دروغ‌ها و تهمت‌ها را به این دستگاه‌ها از جمله قوه‌قضائیه نسبت می‌دهند. منتظری گفت: البته نمی‌گوییم در قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگری که منصوب رهبری هستند اشکال و ضعف نیست، اما ببینید که چگونه این دستگاه‌ها را سیبل کرده و آماج حملات خود قرار داده‌اند. دادستان کل کشور تاکید کرد: در چنین شرایطی وظیفه شما بسیجیان بسیار سنگین است و باید تلاش کنید هر چقدر می‌توانید مجموعه دستگاه قضایی را به سمت انقلابی بودن سوق و روحیه بسیجی را توسعه دهید.