او در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار کرد: آن رویه‌ها و شعارهای احساسی که بحث عبور از خاتمی را به‌دنبال داشت، موجب شد که ما از عبور از خاتمی به احمدی‌نژاد برسیم. حاجی در ادامه تاکید کرد: همه آنهایی که امروز دوباره دچار همان شعارزدگی می‌شوند، باید به این واقعیت توجه کنند که نتیجه عبور از خاتمی چه بود که همان نتیجه در انتظار عبور از روحانی است.