پس از فوت این مرد، ورثه او تصمیم گرفتند ارث خود را نقد کنند، اما سکه‌ها دیگر متداول نبودند و فقط از سوی بانک مرکزی باید تعویض می‌شدند. در نتیجه این سکه‌ها با کامیون به بانک مرکزی تحویل داده شد. اما مشکل دیگری هم بود و آن اینکه در اثر مرور زمان، بسیاری از این سکه‌ها در اثر زنگ‌زدگی و... به یکدیگر چسبیده بودند بنابراین امکان شمارش آنها با ماشین وجود نداشت و باید دستی شمارش می‌شدند! این‌گونه بود که یک کارمند بخت برگشته بانک مرکزی را نشاندند تا سکه‌ها را بشمرد و این شمارش ٦ ماه طول کشید. این هفته پس از پایان شمارش میزان ارث خانواده مشخص شد: ٨ هزار یورو معادل ٩٤٠٠ دلار!