هاشمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت: قصد رئیس‌جمهور شدن ندارم. البته گاهی عیال می‌گوید خوبه بشی. گاهی زیر دوش همچین فکرهایی می‌کنم، اما تا الان چنین قصدی نداشته و ندارم.

نظر رئیس شورای شهر در مورد طرح ترافیک

همچنین به گزارش انتخاب، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز گذشته در حاشیه جلسه سی‌و‌دوم شورای شهر تهران درخصوص حذف آرم طرح ترافیک و بازنگری در این خصوص نیز گفت: من این موضوع را دقیقا نشنیدم، اما روز شنبه صحبت‌هایی به نقل از پورسیدآقایی در فضای مجازی مطرح شد؛ اما نامه مکتوب و گزارشی در این خصوص دریافت نکردم و نباید صحبتی در این خصوص که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، داشت.