سلحشوری در بخش دیگری از گفت‌وگویش با شهروند با اشاره به مشکلات موجود از زمان احمدی‌نژاد گفت: چه فسادهایی که در زمان او به وقوع پیوست و هنوز هم متاسفانه بسیاری از همان افراد دولت او در بدنه باقی مانده‌اند که باید عوض شوند. او در ادامه گفت: احمدی‌نژاد دو برابر کسانی که بشود در دو دولت بعدش هم استخدام کرد، استخدام کرده است؛ بنابراین راه را برای اینکه یک بدنه جدیدی شکل بگیرد، بسته است. الان دولت روحانی مانده که با این نیروهای مازاد چه کار کند. حتی یکی از کارشناسان اقتصادی دیروز به من می‌گفت که الان تمام اشکالات بودجه محصول زمان احمدی‌نژاد است. من به او گفتم من دیگر رویم نمی‌شود به مردم بگویم احمدی‌نژاد!