سیاری با اشاره به وظایف و ماموریت‌های ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد: «طبق ماموریت‌هایی که برای ارتش کشور در نظر گرفته شده است، دفاع از تمامیت ارضی و حفظ و صیانت از استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عهده تک‌تک ما است.» وی با تاکید بر افزایش و ارتقای روزافزون قدرت ارتش جمهوری اسلامی در اجرای موفقیت‌آمیز ماموریت‌ها گفت: «جهت حفظ کشورمان از هر تهدیدی باید همواره در مرزهای هوایی، زمینی و دریایی، با قدرت و اقتدار حضور داشته باشیم تا کسی جرات تعدی به مرزهایمان را به خود ندهد و هر تهدیدی در نطفه خفه شود.»