طباطبایی توضیح داد: «این پنج باند کلاهبرداری که تحت‌عنوان صدور مدارک دانشگاهی و فروش صندلی در دانشگاه فعالیت می‌کردند، پس از شناسایی ازسوی حراست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و طرح شکایت از سوی اداره‌کل حقوقی دانشگاه به دادسرای شهیدمقدس، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.» بر اساس اظهارات طباطبایی، پلیس آگاهی تهران بزرگ تنها از یکی از باندهای دستگیر‌شده تعداد یک هزار و ۵۰۰ مدرک دانشگاهی جعلی کشف و ضبط کرد و در بازجویی‌هایی که از جاعلان داشتند، مشخص شد برخی از این باندها به تعدادی از مدیران رده بالا و میانی نیز مدرک دانشگاهی جعلی فروخته‌اند.

قیمت مدارک جعلی

طباطبایی اصل درباره قیمت مدارک جعلی گفت: «جاعلان برای فروش مدرک دانشگاهی از ۵ تا ۲۵ میلیون تومان و برای فروش صندلی دانشگاه تا ۳۰۰ میلیون تومان از مردم پول اخذ می‌کردند که پس از شناسایی این باندهای جعل، برای جلوگیری از ضررهای مادی و معنوی به دانشگاه آزاد اسلامی موضوع با جدیت در دستور کار اداره کل حقوقی دانشگاه قرار گرفت و عاملان دستگیر و به دادسرای امنیت ارجاع شدند.»