همچنین به گزارش خبرگزاریتسنیم،  وزیر اطلاعات تاکید کرد: مسوولان این نظام باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای ضربه‌زدن به دشمنان و پاسخگویی به حملات آنان استفاده کنند. او  اظهار کرد: حکومت و مسوولیت‌های حکومتی وسیله است و این مسوولیت‌ها هدف نیست در واقع وظیفه‌ای برای اجرای عادلانه احکام اسلام و بهره‌مندی بیشتر مردم از نعمت‌های خدا است. او با بیان اینکه اگر حکومت به‌عنوان هدف مطرح باشد ارزشی از دیدگاه اسلام ندارد، تاکید کرد: ما انقلاب کردیم تا نظام اسلامی داشته باشیم و رفتار مسوولان آن نیز باید بر مبنای نظام اسلامی باشد. وزیر اطلاعات افزود: اساس کار وزارت اطلاعات بر آن است که مسوولیت‌ها به کسانی سپرده شود که اهلیت آن را داشته باشند.