واکنش کدخدایی به احتمال افزایش قیمت بنزین

خبر دیگر آنکه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره تصمیم دولت برای افزایش عوارض خروج از کشور و افزایش قیمت بنزین در سال آینده به «ایسنا» گفت: در این باره شورای نگهبان باید نظرات کارشناسی را مورد بررسی قرار دهد؛ اینکه نظر دولت برای افزایش قیمت چیست و چرا به‌دنبال این کار است. همچنین باید این موضوع نیز بررسی شود که اگر افزایش قیمت رخ ندهد چه اتفاقی می‌افتد و اگر شاهد این افزایش‌ها باشیم، وضعیت جامعه چه خواهد شد. به گفته کدخدایی، در نهایت اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که وضع قانون یا مالیات جدید عسر و حرج ایجاد می‌کند، ممکن است نظر شورا نیز تغییر کند البته این موضوعات را باید به جمع‌بندی نظرات موکول کرد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا بر این اساس ممکن است شورای نگهبان با مصوبات احتمالی مجلس که نتیجه آن افزایش هزینه به مردم و تحمیل بار اقتصادی است، مخالفت کند، گفت: چنین سابقه‌ای وجود داشته و شورای نگهبان در گذشته چنین نظراتی را داشته است.