«بی شک همبستگی جامعه بشری حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند نظام بین‌الملل را به مفهوم واقعی «امنیت جمعی» و «صلح پایدار» رهنمون شود.»

وی افزود: «شاید سعدی علیه الرحمه را بتوان از نخستین منادیان همبستگی و وحدت بشریت دانست. آنجا که بنی‌آدم را اعضای یک پیکر می‌خواند و بر برخورداری انسان‌ها از سرشت و جوهری واحد تاکید می‌کند. اما درمانی که شیخ اجل ۷۰۰ سال پیش برای بسیاری از آلام انسان تجویز کرد، هنوز هم به درستی فهم نشده است.»

قاسمی بیان کرد:‌ «امروزه که برخی در جهان و منطقه ساز ناکوک خود را هر طور که می‌خواهند، می‌نوازند و در مجامع بین‌المللی هم آشکارا به خواسته‌های جامعه جهانی بی‌توجهی می‌کنند و حتی آن را به سخره می‌گیرند، نیاز به ایجاد و حفظ وحدت و همبستگی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.»

در این پیام همچنین آمده است: «بی شک همبستگی جامعه بشری حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند نظام بین‌الملل را به مفهوم واقعی «امنیت جمعی» و «صلح پایدار» رهنمون شود و این جز از طریق توسعه اخلاقی و تعهد به ارزش‌های جهانشمول بشری نظیر مقابله با ظلم، نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، عدالت خواهی و پذیرفتن حقوق انسان‌ها فارغ از هر نوع نژاد، فرهنگ و ملیت تحقق نخواهد یافت».

در پایان این پیام آمده است: «با آرزوی جهانی که در آن نقطه عزیمت و حرکت و هدف تمامی ملت‌ها مبارزه با فقر، ظلم و فساد در سراسر گیتی باشد و گشودن باب گفت‌وگو مجال جنگ را برای همیشه از جنگ سالاران بگیرد، امروز را که مصادف با روز بین‌المللی همبستگی بشریت است، گرامی می‌داریم.»