حال ممکن است از دیدگاه غیرکارشناسی گاه چنین بحث‌هایی مطرح شود اما از دید حرفه‌ای برخی اصطلاحات داریم که ممکن است افرادی که اهل فن نیستند متوجه آنها نشوند. وی افزود: ممکن است گاه سکه‌هایی که به فروش می‌رسد از نظر وزن یا عیار مشکل داشته باشند. اما تقلب یعنی اینکه سکه‌ای که می‌خرید طلا نباشد و از مس یا بدل تهیه شده باشد و براساس ظاهر قادر به تشخیص آن نباشید. محمد محمدولی اظهار کرد: برای تشخیص چنین سکه‌هایی اعضای متبحر این صنف متوجه موضوع خواهند شد اما این مساله به گونه‌ای نیست که افراد عادی هم بتوانند آن را تشخیص دهند. وی همچنین اظهار کرد: البته در گذشته گشت‌های مشترک بازرسی را با همراهی همکارانی از اتحادیه طلا و جواهر داشتیم که مدتی است این گشت‌ها برگزار نشده است، از سوی دیگر بازرسان اتاق اصناف با توجه به تخصصی بودن موضوع به تنهایی نمی‌توانند برای بازرسی به این واحدها مراجعه کنند، چرا که پیگیری این موضوعات نیاز به کار کارشناسی دارد اما به هر صورت با تمام این شرایط هیچ‌گونه شکایتی از فعالان این عرصه نداشته‌ایم.