به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجعفر منتظری در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور که روز گذشته برگزار شد، گفت: ما در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود تمام مراقبت‌هایی که می‌شود شاهد ورود کالاهای قاچاق با حجم وسیع از مرزهای رسمی و غیررسمی کشور هستیم. دادستان کل کشوردربخش دیگری ازسخنانش گفت: نه از باب گله از باب اینکه موجب توجه شود می‌گویم هنوز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس‌جمهوری نماینده خود را معرفی نکرده است. این نشان از چه دارد؟ آیا اهتمام لازم را ندارند یا آدم مناسب را؟ همچنین به گزارش «ایسنا» او در بخش دیگری از سخنانش گفت: مجموعه شرایط اقتصادی کشور فریاد همه را بلند کرده از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول و وزرا و نمایندگان همه از وضعیت اقتصادی کشور گله‌مند هستند، بنابراین راه رفع این مشکل این است که در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز این ستاد را فعال‌تر و نواقص و اشکالات در هر بخشی که هست را برطرف کنیم.

واکنش به سخنان احمدی‌نژاد

دادستان کل کشور همچنین روز گذشته در حاشیه همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره انتشار پیام تصویری از سوی احمدی‌نژاد و تعیین ضرب‌الاجل برای دستگاه قضایی گفت: در یکی دو روز آینده پاسخ آن را خواهیم داد.