اگر این موضوع، واقعیت داشته باشد، قطعا با آن مخالفت می‌کنم.  وی افزود: از مجلس تنها در ماه اول فیش حقوقی دریافت کردیم. اما اصل حقوق ما حدود ۷ میلیون تومان است. البته هزینه‌های زیادی از جمله کارمندان نمایندگان وجود دارد. البته مبلغی هم برای دفاتر نمایندگان می‌دهند که برای اجاره و کارمندان در نظر گرفته شده است. محمدرضا تابش، نماینده اردکان نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: نمایندگان خیلی بیشتر از مبلغی که مجلس به‌عنوان هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی به آنها پرداخت می‌کند هزینه می‌کنند، ضمن اینکه حقوق نمایندگان حتی پایین‌تر از آن چیزی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده بود که باید به نمایندگان اضافه کار و فوق‌العاده ماموریت پرداخت شود که این مبالغ پرداخت نمی‌شود.