وی افزود: گوزن هم‌اکنون در استان‌های یزد، قزوین و تهران پرورش داده می‌شود و امکان توسعه آن در سایر استان‌های کشور وجود دارد. معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: محدودیتی برای اعطای مجوز پرورش گوزن در کشور وجود ندارد و متقاضیان برای تولید این محصول در تمام نقاط کشور، می‌توانند اقدام کنند.