مسعود کرباسیان با اعلام تشکیل کارگروهی برای بررسی تامین مالی طرح انتقال آب از خلیج فارس بیان کرد: نحوه کمک به طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های یزد و کرمان در کارگروهی بررسی خواهد شد. وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت و با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: طرح انتقال آب خلیج فارس به استان‌های کرمان و یزد مورد بررسی قرار گرفت، چراکه این طرح از جمله پروژه‌های مهم در کشور است که سرمایه‌گذار آن بدون اتکا به منابع دولت، انتقال آب را دنبال می‌کند. کرباسیان با بیان اینکه بخش‌های عمده‌ای از پروژه طرح انتقال آب خلیج فارس عملیاتی شده است، گفت: زمینه‌های لازم برای انتقال آب شرب از طریق خط لوله در حال انجام است و وزیر نیرو نیز مذاکراتی درخصوص خرید تضمینی آب داشته است.