وی ادامه داد: در بازارهای جهانی قیمت انرژی بالا است و به‌دلیل اینکه اغلب مصرف انرژی همراه با آلوده کردن محیط‌زیست است رابطه نزدیکی بین مصرف انرژی و تغییر اقلیم خواهیم داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با هریک درجه افزایش هوا ۱۶ درصد نیاز آبی در مصرف کشاورزی افزایش می‌یابد. وی افزود: مصرف انرژی در کشور ما بسیار زیاد است و بالاخص در بخش ساختمان مصرف انرژی چندین‌برابر متوسط جهانی است. وی تاکید کرد: آسیب‌شناسی‌های وضع موجود بیانگر این است که الگوی مصرف انرژی در کشور غلط است و با وجود تلاش برای هدفمندی یارانه‌ها، حدود ۱۰ میلیارد دلار یارانه مصرف انرژی برای ساختمان‌ها دریافت می‌کنیم. وی درباره عدم رعایت مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ گفت: اجرا و میزان نفوذ مبحث۱۹ در ساخت‌وسازها بسیار کم است و ساختمان‌هایی که با مصرف انرژی کم ساخته می‌شوند مورد حمایت قرار نمی گیرند. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد عدم آگاهی مردم از حقوق شهروندی است. وقتی با مصرف زیاد انرژی در ساختمان روبه‌رو می‌شوند، می‌توانند سازنده را وادار کنند تا به وظایفش درست عمل و مقررات ساختمانی را رعایت کند. شکرچی‌زاده تاکید کرد: استفاده از مقررات ملی ساختمان از جمله استفاده از سیستم‌های تاسیساتی، سیستم‌های خورشیدی در برخی استان‌ها ناقص اجرا می‌شود و برخی قوانین اصلا اجرا نمی‌شود. وی ادامه داد: از اقدامات اخیر تهیه راهنما برای مبحث ۱۹ است تا نظارت و پیاده‌سازی برای مهندسان راحت شود.