به‌موجب بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است در راستای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص، حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت، تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه صادر کرده و مطالبات قطعی دولت را با بدهی‌های قطعی او از اشخاص و طرف‌های مذکور، به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، سید رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور، در نامه‌ای به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، ضمن ارسال نمونه فرم‌های تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه، خواستار اطلاع‌رسانی این موضوع به کلیه پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتاق ایران برای استفاده از ظرفیت اوراق مذکور شده است.بر این اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلا از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت، طلبکار هستند باید برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، درخواست خود را ارائه دهند.طبق اطلاعیه شماره (۱) موضوع تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، متقاضیان باید با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه خزانه و الصاق تاییدیه‌های منظم به آن بر مبنای محل استقرار دستگاه‌های اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به اداره امور اقتصادی و دارایی استان مربوط و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.