او افزود: تیم دیگری ایجاد شده تا اموالی که با سرمایه سپرده‌گذاران ازسوی مدیران این موسسه‌ها تاکنون خریداری، معامله و جابه‌جا شده شناسایی شود و حتی اگر با چند واسطه این اتفاق افتاده باشد این اموال بازگردانده شود. او در ادامه با بیان اینکه تیم دیگری ایجاد شده که روی اموال موجود مدیریت کند و کار تسویه را انجام دهد، یادآوری کرد: این تیم باید پرداخت‌های بعدی را انجام دهد و تا سقف میزان اموالی که شناسایی و کشف می‌شود بدهی‌ها و سپرده‌هایی را که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است پرداخت می‌کند که در این تیم دو نفر از نمایندگان مجلس، نماینده قوه‌قضائیه، بانک مرکزی به‌عنوان نماینده دولت و دو نفر از نمایندگان سپرده‌گذاران و گروه تسویه اکنون روند تسویه را انجام می‌دهند. نایب‌رئیس مجلس تصریح کرد: جلسه دیگر نمایندگان سران قوا برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری امروز یکشنبه برگزار می‌شود.