تعدادی نماینده به آن مجلس می‌آیند، ولی کارشان اقتصاد کلان و امنیت کلان نیست؛ بلکه مسوولیت رسیدگی به حوزه انتخابیه را برعهده دارند ؛ اینها نمی‌توانند اقتصاد کلان را مدیریت کنند، بلکه باید یک مجلس دیگر انتخاب شود که آن مجلس در یکجا به آن «سناتورها» یا «مجلس سنا» و در جای دیگر «مجلس لُردها» می‌گویند یا بهتر است در ایران آن را «مجلس نخبگان» یا «خبرگان» بنامند. ازسوی دیگر به گزارش «ایسنا» باهنر روز گذشته در یک نشست خبری گفت: اختیارات آقای جهانگیری در عمل و نه در احکام رسمی کم شده و با وجود معاونت اقتصادی و دستیار اقتصادی  رئیس‌جمهور، آقایان نهاوندیان و نیلی ، به نظر می‌رسد اختیارات آقای جهانگیری کمتر شده است.