جهانگیری روز گذشته در دیدار «می‌هایلی وارگا» وزیر اقتصاد ملی مجارستان تاکید کرد: برجام یک توافق بین‌المللی است که پس از سال‌ها مذاکره و گفت‌وگو حاصل شده اما آمریکایی‌ها بی‌جهت در اجرای آن محدودیت ایجاد می‌کنند و تهران انتظار دارد اتحادیه اروپا در برابر طرفی که قصد نقض این توافق بین‌المللی را دارد، مقاومت بیشتری از خود نشان دهد و از آسیب رسیدن به برجام جلوگیری کند. وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود در برجام پایبند بوده است اما انتظار داریم که تمامی طرفین این توافق با همین قاطعیت به آن پایبند باشند.

وی موانع بانکی را از مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه مناسبات تجاری ایران و مجارستان دانست و اظهار کرد: البته پیشرفت‌هایی در جهت حل موانع بانکی حاصل شده اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم که باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم. می‌هایلی وارگا نیز در این دیدار گفت: مجارستان هم به‌عنوان یک کشور مستقل و هم به‌عنوان عضوی از اتحادیه اروپا از توافق برجام دفاع خواهد کرد چرا که این توافق را قراردادی بین‌المللی و بسیار مهم می‌دانیم که هیچ دلیلی برای نقض یا تغییر در آن وجود ندارد. وزیر اقتصاد ملی مجارستان با یادآوری سفر یک هفته قبل هیاتی بانکی از مجارستان به تهران برای مذاکره درخصوص حل موانع بانکی فی‌مابین، بر اهمیت رفع موانع بانکی در توسعه روابط اقتصادی دوجانبه تاکید کرد و خواستار برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور شد.