به گزارش پایگاه اطلا‌ع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در همایش تخصصی دادسراهای استان تهران به اقدامات سه هفته اخیر جریان انحرافی اشاره کرد و در پاسخ به اظهارات برخی از عوامل این جریان مبنی‌بر اینکه در پی انتقاد از قوه‌قضائیه، پرونده‌ها علیه آنها مفتوح شده است، اظهار کرد: این ادعا خلاف واقع است؛ چراکه پرونده‌های قضایی مربوط به متهمان جریان انحراف در چند سال قبل در دادسرای تهران مفتوح شد؛ بعضی از این پرونده‌ها به صدور رای نیز منتهی شد، اما این جریان با برخی تحرکات تلاش کرد اقدامات دادسرا را در آن مقطع متوقف کند. دادستان تهران با ارتباط دادن توهین‌های عوامل جریان انحرافی به قوه‌قضائیه پس از شکست در بست‌نشینی، افزود: توهین و هتاکی‌ به قوه‌قضائیه ناشی از ناکام ماندن آنان در اجرای مقاصدشان است.

او با اشاره به بی‌سابقه بودن توهین‌های عوامل این جریان به قوه‌قضائیه گفت: این توهین‌ها ناشی از واهمه آنها از برخوردهای قضایی با عوامل این جریان است؛ چراکه تحلیل آنها بر این است که دستگاه قضایی با محاکمه برخی متهمان اقداماتی را آغاز کرده و با تعقیب افراد دیگری از این جریان اقدامات قضایی را ادامه داده و سرانجام به افراد اصلی خواهد رسید. آنها به لحاظ فقدان پایگاه اجتماعی تلاش می‌کنند با سیاسی جلوه ‌دادن اقدامات قضایی و با توسل به جنجال و هیاهو و اقداماتی سخیف، مانع از رسیدگی به اتهامات عوامل این جریان شوند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اصل ۲۰ قانون اساسی مبنی‌بر برابری همه افراد در مقابل قانون افزود: این اصل برای معاون رئیس‌جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده است؛ بنابراین دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌ها و اتهامات انتسابی افراد در هر درجه و مقامی که باشند، هیچ‌گونه اعمال نفوذی را نمی‌پذیرید.