دانشجو باید به نقد وضعیت موجود، مسوولان، مسوولیت‌ها و عملکردها بپردازد منتها این نقد باید همراه با بصیرت و قصد اصلاح باشد تا به تخریب و توهین نینجامد. آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه بصیرت اقتضا می‌کند دانشجو ابزار سیاسی دیگران نباشد، گفت: روز دانشجو نماد استقلال‌خواهی و مبارزه با سلطه است. استکبارستیزی در جمهوری اسلامی یک ارزش است که باید دانشجویان پیش‌قراول آن باشند و در کنار آن با نقد سازنده به اصلاح امور کمک کنند. رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر ضرورت جهاد علمی از سوی دانشجویان اظهار کرد: هیچ کشوری بدون علم نمی‌تواند پیشرفت کند و دارایی اصلی هر کشوری تولیدات علمی آن کشور است که دانشجویان باید در این عرصه پیشگام باشند.