۱- انتقال مالکیت روزنامه گسترش صنعت با توجه به کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت تعیین‌شده به موسسه مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتقال یافته است.

۲- ساختمان مربوط به روزنامه طبق قیمت کارشناسی رسمی به مدت ۳ سال اجاره به موسسه مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت (صمت) واگذار شده است.

۳- نامه اشاره شده در مورد ارائه آگهی به روزنامه مذکور مربوط به ایدرو نیست و به اشتباه نویسنده متن نام  ایدرو را ذکر کرده است.

۴- در مورد قرارداد همکاری همان‌طور که در متن نیز اشاره شده است، قرارداد ادعا شده به هیچ‌وجه مربوط به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نبوده و نگارنده به اشتباه نام ایدرو را برده است و ایدرو هیچ‌گونه قراردادی با موسسه مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت ندارد.