غلامرضا میری از پایان فصل برداشت زعفران در کشور خبر داد و گفت: به همین دلیل قیمت انواع طلای سرخ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و در حال حاضر حداقل قیمت زعفران ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر قیمت آن ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.وی درباره میزان تولید زعفران در سال جاری نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه ممکن است آمارهایی که در این زمینه ارائه می‌شود متفاوت باشد، بهتر است وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید در این زمینه اظهارنظر کند. نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین از افزایش صادرات این محصول در ۷ماهه امسال خبر داد و گفت: تا پایان مهرماه امسال صادرات طلای سرخ بین ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش داشته است. به گفته میری براساس آمار گمرک تا پایان مهرماه سال گذشته، ۶۰ تن و ۲۱۳ کیلوگرم زعفران به ارزش ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از خراسان رضوی صادر شده که این عدد در مدت مشابه سال جاری به ۸۴ تن و ۱۷۲ کیلوگرم به ارزش ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار افزایش یافته است. وی اضافه کرد: حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد صادرات کشور مربوط به استان خراسان رضوی است.