بر مبنای برآوردهای شرکت ارتباط زیرساخت، در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از ترافیک بین‌المللی کشور به شیوه غیرمستقیم و بدون ورود به گیت‌‌های شرکت ارتباطات زیرساخت برقرار می‌شود. این در حالی است که این شرکت به‌عنوان نماینده دولت اختیار انحصاری ارائه این سرویس را دارد و ترافیک بین‌المللی حق حاکمیت دولت و شرکت ارتباط زیرساخت است.  افرادی که به قاچاق مکالمات تلفنی اقدام می‌کنند با سوء‌استفاده از یارانه‌هایی که دولت به مکالمات تلفنی شهروندان اختصاص می‌دهد اقدام به ترانزیت (برقراری) ارتباطات سایر کشورها «از طریق ایران» یا «به داخل ایران» می‌کنند. برخی کارشناسان خسارات سالانه ناشی از ورود غیرمجاز مکالمات بین‌المللی (ترمینیشن) را که شروع آن را به کشور از حدود سال ۷۷ برآورد می‌کنند میلیاردی می‌دانند.