بانک‌های مرکزی نگران ارزهای دیجیتال خصوصی هستند که کنترل سیستم بانکی و عرضه پولی آنها را تهدید می‌کند و رگولاتورها بیم آن را دارند که این ارزهای دیجیتال، سیاست‌های پولی آنها را برای مدیریت نرخ تورم تضعیف کند. در حال حاضر برخی بانک‌های مرکزی از جمله «ریکس بانک» سوئد و بانک انگلیس در حال بررسی عرضه پول دیجیتال خود هستند و انتظار می‌رود «ریکس بانک» سوئد پول دیجیتالی را به‌زودی با عنوان e-krona برای حل مساله کاهش چشمگیر در استفاده داخلی از پول نقد در این کشور، عرضه کند. همچنین «ریکس بانک» به‌عنوان قدیمی‌ترین بانک مرکزی جهان است که برای اولین بار در دهه ۱۶۶۰ میلادی اسکناس را چاپ کرد. به گفته این عضو هیات مدیره اجرایی بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی اروپا سیستم پرداخت فوری را آزمایش خواهد کرد، اما محدوده‌ای برای برنامه‌های ماجراجویانه چنین فناوری نمی‌بیند و این آزمایش باید با پول نقد در فناوری‌های مختلف دیجیتالی تجربه شود؛ ضمن اینکه دیگر برنامه‌های ماجراجویانه این فناوری به اندازه کافی قدرت ایجاد اختلال را ندارند.