او در این گزارش همچنین از انتشار گزارش عملکرد یکصد روزه دولت دوازدهم در پنج بخش خبر داد و از سوی دیگر اعلام کرد که در بودجه امسال شاهد تحول مثبتی خواهیم بود که به موقع‌ در مجلس شورای اسلامی گزارش آن را خواهم داد. رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پرونده موسسات مالی و اعتباری، اعلام کرد که خوشبختانه مشکلات ۹۸ درصد سپرده‌گذاران در ماه‌ها و هفته‌های اخیر یا حل شده یا در حال حل شدن است و دو درصد باقی مانده باید با همکاری قوه‌قضائیه اموالشان برابر و برای حل و فصل مشکل آنها چاره‌ای اندیشیده شود. روحانی در ادامه در بخش سیاست خارجی اظهار کرد: در برجام ما موفقیت‌هایی به‌دست آوردیم که غیرقابل‌تخریب است و هیچ وقت از بین نمی‌رود. رئیس‌جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: وعده‌های اساسی که به مردم دادم فراموش نکردم و وظیفه خود می‌دانم که آنها را دنبال کنم و دنبال خواهم کرد.

او همچنین گفت: بخشی از این وعده‌ها را در ۱۰۰ روز انجام دادیم و بخشی را تا پایان امسال یا سال‌های بعد دنبال می‌کنیم. رئیس‌جمهوری تصریح کرد: البته برخی از مسائل بوده که دراجتماعات انتخاباتی مردم مطرح کردند یا خودم مطرح کردم که اجرای آنها نیازمند یک هماهنگی بیشتر بین همه ارکان حکومت است که دنبال کردم و دنبال می‌کنم و هم فضای بهتری حتی در زمینه‌هایی که مردم گاه شعار می‌دادند امروز شاهد هستند البته هنوز تا آنچه مردم خواستند فاصله داریم و آن را دنبال خواهیم کرد. رئیس‌جمهوری با اشاره به زلزله اخیر در کرمانشاه نیز با بیان اینکه از مراحل اولیه عبور کردیم و در زمینه اسکان موقت هستیم، افزود: مردم بخواهند جایی را در نزدیکی خودشان اجاره کنند، دولت آن اجاره را پرداخت می‌کند و کانکس‌های مورد نیاز مردم نیز به سرعت در حال ساخت است.مهم‌ترین محورهای گزارش عملکرد رئیس‌جمهوری را در جدول زیر می‌خوانید:

 

08-02