به گزارش «ایرنا» رحمت‌الله اکرمی روز گذشته در ششمین همایش سراسری معاونان نظارت مالی و روسای خزانه معین استان‌های کشور در گرگان گفت: با نگاه ویژه دولت بر لزوم توجه و تاکید بر اجرا و تکمیل طرح‌ها، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی و غیرنقدی به طرح‌های عمرانی پرداخت شد که تلاش داریم در مدت زمان باقی‌مانده تا پایان سال این رقم باز هم افزایش پیدا کند.او بیان کرد: اینک یکی از مشکلات جدی کشور، تقدم هزینه‌ها بر درآمد است که باید با کار و تلاش و تعیین روش‌های جدید درآمدی، این فاصله جدی و نگران‌کننده تا حد زیادی کاهش یابد. معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد افزود: بودجه امسال کل کشور بیش از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان است اما با گذشت ۸ماه از سال فقط ۱۷۱ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. اکرمی ادامه داد: ۵۳ هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل فروش نفت، ۵۱ هزار میلیارد تومان از دریافت مالیات، ۳۵هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌ها و مابقی از سایر محل‌های درآمدی به دست آمد.او افزود: با وجود فاصله تحقق درآمدهای امسال مطابق برنامه‌ریزی‌ها، باز هم این درآمد در مقایسه با سال قبل ۵/ ۳۳ درصد افزایش دارد. اکرمی بیان کرد: با وجود افزایش درآمدی امسال و رسیدن به درآمد ۱۷۱ هزار میلیارد تومانی، مصرف بودجه کشور تاکنون از ۱۹۶ هزار میلیارد تومان گذشته که لازم است در نحوه مدیریت‌های کشور و فاصله گرفتن از اتکای صرف به بودجه‌های دولتی تجدید نظر جدی شود.